پویا پلیمر تهران

پویا پلیمر تهران

عضویت نقره ای

اطلاعات تماس


مدیرعامل :محسن هنریان
تلفن: +982188786195-7
نمابر :+982188799300
آدرس: دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، کوچه 31 ام، پلاک 12، طبقه همکف

ارسال پیامبه بالا بروید